Splošni pogoji poslovanja

 

Pogodba se sklene med

podjetjem Vetrnica, središče prijaznih idej, Manca Kraševec, s. p.,

Podlimbarskega 42, 1000 Ljubljana,

matična številka: 3543153,

davčna številka: 25534327, podjetje ni davčni zavezanec

(v nadaljevanju: ponudnik)

in

kupcem

(v nadaljevanju: kupec).

Splošno

1. člen

Namen teh splošnih pogojev je definirati prodajne pogoje med ponudnikom in kupcem. Kupec je fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup prek spletne strani Fina dama šiva sama (www.finadama.si), s katero upravlja ponudnik.

2. člen

Z nakupom prek spletne strani Fina dama šiva sama se kupec strinja z vsemi navedenimi pogoji, ki so pripravljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in drugimi zakoni, ki urejajo to področje. Splošni pogoji poslovanja veljajo ob vsakokratnem nakupu in so dostopni prek spletne strani Fina dama šiva sama. Splošni pogoji se lahko spremenijo, za posamezen nakup pa veljajo tisti, ki so aktualni v času naročila. Splošni pogoji so napisani v slovenščini, ki je tudi jezik, v katerem se sklene pogodba.

Cene, postopek naročila in način plačila

3. člen

Cene so izražene v EUR in veljajo v primeru spodaj opisanega načina plačila v trenutku naročila. Ker ponudnik ni davčni zavezanec, DDV ni obračunan. Stroški poštnine v cene niso vključeni in se obračunajo posebej. Strošek pošiljanja vsakega posameznega paketa po Sloveniji je 3 EUR.

4. člen

Naročilo se izvrši s pomočjo obrazca za naročanje na spletni strani Fina dama šiva sama. Po prejemu naročila ponudnik pošlje potrditev naročila in predračun na elektronski naslov kupca. Ko kupec plačilo izvrši na transakcijski račun ponudnika, ponudnik po pošti pošlje naročeno blago. Naročilo se hrani v rokih, ki jih določajo zakonodajni in računovodski standardi. Račun za kupljeno blago dobi kupec ob prejemu pošiljke, ponudnik pa ga hrani tudi v svoji bazi skladno z računovodskimi standardi.

Dostava

5. člen

Paketi na zalogi bodo dostavljeni v roku 5 delovnih dni od dneva prejema plačila na ponudnikov transakcijski račun. Če naročenih paketov trenutno ni na zalogi, bo ponudnik kupca o predvidenem datumu dobave oziroma dostave obvestil naknadno po elektronski pošti ali telefonu.

Preklic naročila, odstop od nakupa in vračilo blaga

6. člen

Ponudnik se trudi naročila obdelati hitro in s tem zagotoviti čim hitrejšo dostavo naročenih artiklov. Če kupec želi preklicati svoje naročilo, naj to stori v najkrajšem možnem času prek elektronske pošte (info@finadama.si). Če je bilo naročilo že oddano na pošto, preklic ni več možen.

7. člen

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe po 43. č členu Zakona o varstvu potrošnikov v 14 dneh od prevzema blaga. V tem času mora ponudniku na elektronski naslov info@finadama.si sporočiti, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki kupca bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

8. člen

Kupec mora blago vrniti ponudniku najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v pripadajoči – nepoškodovani embalaži. Poleg vrnjenega blaga mora kupec priložiti kopijo računa in številko svojega transakcijskega računa, kamor najkasneje 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe ponudnik vrne vplačani znesek.

Stvarne napake, reklamacije

9. člen

Ponudnik odgovarja za stvarne napake v zakonsko določenih rokih (Zakon o varstvu potrošnikov). Kupec ima v primeru stvarne napake pravico izbrati bodisi zamenjavo blaga za brezhibno ali vračilo kupnine. Rok ponudnika za odgovor na reklamacijo iz naslova stvarnih napak je 8 dni.

Varovanje osebnih podatkov

10. člen

Ob oddaji naročila na spletni strani Fina dama šiva sama da kupec ponudniku na uporabo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov e-pošte, telefonska številka, naslov in kraj bivanja). Ponudnik za nedoločen čas hrani pridobljene osebne podatke in jih uporabi za potrebe izpolnitve naročila ter ostalo potrebno komunikacijo v zvezi z naročilom, za namene neposrednega trženja, preučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja.

11. člen

Ponudnik se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik podatkov o kupcih v nobenem primeru ne bo predal drugim podjetjem ali nepooblaščenim osebam.

12. člen

Izjemno razkritje osebnih podatkov: podatki kupcev bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne strani Fina dama šiva sama.

13. člen

Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. Odjava je možna pisno prek elektronskega naslova info@finadama.si.

Varstvo otrok

14. člen

Ponudnik ne sme sprejeti naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Odveza odgovornosti

15. člen

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani Fina dama šiva sama. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

16. člen

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije blaga, je treba vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.

17. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Pritožbe in spori

18. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prav tako po najboljših močeh izpolnjuje svojo dolžnost za vzpostavitev učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

19. člen

Kupec se lahko v primeru pritožbe s ponudnikom poveže prek elektronskega naslova info@finadama.si. Postopek zagotavlja zaupnost obravnave. Ponudnik v primeru pritožb deluje v smeri sporazumnega razreševanja sporov.

 

Ljubljana, 1. 6. 2013